Chứng nhận quốc tế

Chứng nhận về chất lượng và hệ thống quản lý

Việc đáp ứng những tiêu chuẩn để đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng luôn là vấn đề được Satori ưu tiên.

Dựa trên những tiêu chí đó, chúng tôi đang bước từng bước trên hành trình chinh phục những “tiêu chuẩn vàng” để mỗi chai nước đến tay người tiêu dùng đều là những sản phẩm sạch, tinh khiết và an toàn.

FSSC 22000 SATORI INVESTMENT AND TRADING JOINT STOCK COMPANY 1 1

Chứng nhận
FSSC 22000​

Satori website V21 32

Chứng nhận
ISO 2200

HACCP Certificate E

Chứng nhận
HACCP

2018 Satori Certificate of Membership

Một thành viên của hiệp hội nước đóng chai thế giới (IBWA)